недеља , 26 март 2023

Uslovi korišćenja

Sadržaj na sajtu InfoGeek.rs je autorskog karaktera, osim u slučaju ako je naznačeno suprotno. Svako neovlašćeno kopiranje, menjanje, distribuiranje, prisvajanje ovih sadržaja bez naše saglasnosti i dozvole je strogo zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.

-Zabranjeno je vređanje drugih članova (bilo to zbog nacionalne, verske, seksualne itd. pripadnosti), ili vređanje njihovih mišljenja.

Ne garantujemo da će saveti koje pronađete na ovom sajtu biti efektivni na vašem računaru, telefonu ili bilo čemu drugom. Mnogo faktora utiče na ove stvari uključujući i vašu veštinu da ih primenite.

Takodje se ne garantuje za potpunu tačnost svih informacija na sajtu i za informacije preuzete sa drugih portala. U tom slučaju pomenuti portali odgovaraju za tačnost informacija, a link do njih će se nalaziti negde u članku.

InfoGeek portal će se truditi da uvek predstavi što tačnije i detaljnije informacije vezane za temu o kojoj se piše.

Odricanje odgovornosti

Ovaj sajt koristite na sopstveni rizik! Vlasnik sajta nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, kako direktnu tako i indirektnu, nastalu usled korišćenja ovog sajta, ili njegovog sadržaja.

Ažuriranje uslova korišćenja

InfoGeek zadržava pravo ukidanja i promene sadržaja i uslova korištenja, kao i promenu izgleda i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo portala bez obveze prethodne najave. InfoGeek nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama. Preporučuje se da povremeno pogledate ovu stranicu i upoznate se sa eventualnim promenama.